dinsdag 12 januari 2016

mechanisatie

Mechanisatie


Houdt het invoeren in van machines, waarbij de mens nog wel een belangrijke rol speelt.

Bij mechanisatie neemt de productiviteit toe, maar is ook mede afhankelijk van het arbeidstempo.

Het invoeren van machines heeft ook invloed op de arbeidsverdeling, die hierdoor nog verder wordt doorgevoerd.

Wanneer invoering van machines tot gevolg heeft dat de mens geen invloed meer heeft op het productietempo, spreekt men van automatisering.

Wanneer de invloed van de mens afneemt is er vaak sprake van een variant met automatisering.
Gebruikte begrippen in mechanisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
productiviteit
  ... de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit...Lees meer

Begrippen waar mechanisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
knipstaat couponafrekening
  ... de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds...Lees meer
substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal
  ... vaak kunnen arbeid en kapitaal elkaar in het productieproces vervangen we spreken dan van de substitueerbaarheid van...Lees meer