zondag 17 januari 2016

investeringsselectiemethode

investeringsselectiemethode


Met de investeringsselectiemethode wordt beoordeeld wat de gevolgen van een investering voor een onderneming zijn.

Het is daarbij vaak mogelijk om meerdere investeringen te combineren en op hun gezamenlijk effect te testen.

Ook kan naar gevolgen van de investering op zich als naar de investering voor het gehele bedrijf gekeken worden.
Gebruikte begrippen in investeringsselectiemethode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer