dinsdag 19 januari 2016

inkomensbeleid

inkomensbeleid


Middels hun zogenaamde inkomensbeleid proberen overheden de verdeling van inkomen over de huishoudens in het land te veranderen.

Bijvoorbeeld door het gebruik van inkomensafhankelijke regelingen, heffingen, progressieve belastingen en dergelijke.

Ook inkomensoverdracht middels uitkeringen is een geliefd middel.

De regelingen rond inkomensbeleid zijn meestal niet al te stabiel omdat elke nieuwe regering naar iets nieuws lijkt te streven wat vooral de regelingen die door een vorige regering bedacht zijn, ongedaan moet maken.
Gebruikte begrippen in inkomensbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
inkomensafhankelijke regelingen
  ... onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer

Gebruikte begrippen in inkomensbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
inkomensafhankelijke regelingen
  ... onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer