dinsdag 26 januari 2016

Fundbeheer

Fundbeheer


Onder fundbeheer verstaan we het beheren van een gezamenlijk vermogen ten behoeve van de deelnemers.

Er kan bij fundbeheer in principe in allerlei waardeobjecten belegd worden.
Gebruikte begrippen in fundbeheer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer