zaterdag 30 januari 2016

Fondsgerichte transactie

Fondsgerichte transactie


Onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten door een bank of commissionair en waarbij het initiatief dus van de bank uitgaat in plaats vanuit de cliënt.

Deze bank of commissionair heeft de effecten dan in open bewaring voor haar depotclienten, waarbij het initiatief voor deze handelingen altijd van de bank uitgaat.

Een voorbeeld van een fondsgerichte transactie is het afrekenen van een uitgelote obligatie of het verwerken van een splitup bij aandelen.
Gebruikte begrippen in fondsgerichte transactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer