maandag 28 december 2015

Quasi-collectieve goederen

Quasi-collectieve goederen


Quasi-collectieve goederen zijn producten/diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het bedrijfsleven kunnen worden geproduceerd, maar die tóch door de overheid worden aangeboden.

Een goed voorbeeld is onderwijs. Onderwijs is makkelijk te splitsen per persoon (Pieter studeert niet en Klaas wel), maar de overheid biedt toch deze diensten aan.

Een reden hiervoor kan zijn dat de overheid de prijzen laag wil houden of dat zij ervoor wil zorgen dat iedereen onderwijs krijgt aangeboden.
Gebruikte begrippen in quasi collectieve goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer