dinsdag 18 augustus 2015

fast market

fast market


We spreken van een fast market bij een markt waarin erg veel gehandeld wordt. Vaak is door de grote beweeglijkheid van de koersen alleen nog maar met discretionay orders te handelen.

Als het al te gek wordt is het zelfs niet onmogelijk dat in de fast market de beurshandel een tijdje wordt stilgelegd.

Ook de weergave van de koersen wil bij een fast market nog wel eens een tijdje achterlopen of zelfs stukken overslaan.

De leverancier van de koersen dekt zich daar in het algemeen wel voor in
Gebruikte begrippen in fast market


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurshandel
  ... de officiële beurshandel is de handel in genoteerde fondsen tijdens de normale handelsuren...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer