dinsdag 14 juli 2015

Settlementdatum

Settlementdatum


De settlementdatum is de datum waarop de settlement plaatsvindt dus waarop een transactie daadwerkelijk definitief wordt afgewerkt.

Settlementdatum


Gebruikte begrippen in settlementdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer