maandag 15 juni 2015

Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait


Onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning. Het is het bedrag dat u volgens de fiscus zou ontvangen bij verhuur van uw woning.

Het huurwaardeforfait wordt bij uw inkomen opgeteld voor de berekening van uw inkomstenbelasting. Het is een percentage van de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis.

Het eigen woning forfait wordt ook wel huurwaardeforfait genoemd.
Gebruikte begrippen in eigenwoning forfait


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
forfait
  ... een forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst vooraf is vastgesteld bijvoorbeeld het huurwaardeforfait...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
huurwaardeforfait
  ... het huurwaardeforfait moet door mensen met een eigen woning betaald worden het is een bedrag aan inkomstenbelasting over de zogenaamde...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer