maandag 15 juni 2015

eigenlijk spaargeld

eigenlijk spaargeld


Onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen, stichtingen en verenigingen zonder zakelijk doel, waarvan met behulp van de omloopsnelheid van het geld is vastgesteld, dat het als vast kan worden aangemerkt.

Het is dus geld wat langdurig op een bankrekening blijft staan.

We spreken in dat geval ook wel over lang passief geld.

Vertalingen eigenlijk spaargeld

Engels: genuine savings


Gebruikte begrippen in eigenlijk spaargeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar eigenlijk spaargeld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

lang passief geld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer