vrijdag 22 mei 2015

Overall limit

Overall limit


Een overall limit,  is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met de bank overeengekomen vormen (rekeningcourant, het doen openen van een documentair krediet, het doen stellen van een inschrijvingsgarantie) evenwel in totaal tot aan de afgesproken limiet.

Een overall limit, verleend aan een 'moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, wordt ook wel aangeduid als parapluarrangement.
Gebruikte begrippen in overall limit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar overall limit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
paraplu arrangement
  ... een parapluarrangement is een kredietarrangement tussen een moedermaatschappij en een bank waarvan ook de dochterondernemingen van de betrokken moedermaatschappij gebruik...Lees meer