maandag 4 mei 2015

Liquiditeitssaldo

LiquiditeitssaldoHet liquiditeitssaldo wordt ook wel de liquiditeitssurplus genoemd. Het is het verschil tussen het bedrag van de op een bepaald moment aanwezige liquide middelen en het bedrag aan liquide middelen dat ingevolge een vereist liquiditeitspercentage aanwezig moet zijn.

Een positief liquiditeitssaldo is bepalend voor ondermeer de mate waarin nieuwe kredieten verleend kunnen worden.
Gebruikte begrippen in liquiditeitssaldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer