woensdag 22 april 2015

Termijnverkorting

TermijnverkortingOnder Termijnverkorting verstaan we het verschijnsel dat geldgevers of geldnemers streven naar een verkorting van de (gemiddelde) looptijd van de leningportefeuille.

Het omgekeerde heet termijnverlenging.
Gebruikte begrippen in termijnverkorting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
gemiddelde looptijd
  ... onder de gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer