woensdag 25 februari 2015

miljoenennota

MiljoenennotaDe miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de Staten Generaal door de Koning.

De officiële naam is de "Nota over de toestand van 's Rijks Financiën".

Deze miljoenennota geeft een overzicht van de economische en de financiële situatie van Nederland, met beschouwingen over het te voeren economisch en financiel beleid in het komende kalenderjaar. Ook de maatschappelijke gevolgend worden daarbij bekeken.

Ook wordt het begrotingsbeleid toegelicht. Op basis van deze miljoenennota wordt een pakket van wetsontwerpen gepresenteerd die gezamenlijk de Rijksbegroting moeten vormen.

Je zou zo de miljoenennota een beschouwing bij de rijksbegroting mogen noemen
Gebruikte begrippen in miljoenennota


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer

Begrippen waar miljoenennota in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

algemene beschouwingen
  ... onder de algemene beschouwingen verstaan we het debat tussen leden van de tweede kamer en de regering over de...Lees meer
belastingen op inkomen winst en vermogen
  ... De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in...Lees meer
centraal economisch plan
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
CEP
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer