woensdag 28 januari 2015

Verkrapping

VerkrappingOnder de term verkrapping verstaan we een poging van de Centrale Bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel van renteverhoging en/of vermindering van de hoeveelheid geld die in omloop is.

Dit laatste is mogelijk door banken te verplichten grotere tegoeden aan te houden bij de Centrale Bank.
Gebruikte begrippen in verkrapping


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer

Begrippen waar verkrapping in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer