donderdag 18 december 2014

Termijnbeurs

TermijnbeursEen termijnbeurs of ook wel goedertentermijnbeurs is een beurs waarop termijncontracten (soms in combinatie met opties) worden verhandeld.
Gebruikte begrippen in termijnbeurs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer

Begrippen waar termijnbeurs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
bolsa de mercadorias futures exchange
  ... onder de bolsade mercadorias &amp futures exchange verstaan we de termijnbeurs van sã£o paulo in brazili ë...Lees meer
marché terme international de france sa
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
MATIF
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
forward market
  ... een forward market is een vorm van een goederentermijnmarkt waar niet de normale regels voor een dergelijke markt gelden...Lees meer
bolsa mercantil de futuros
  ... de bolsa mercantil &amp de futuros is een voormalige termijnbeurs uit sã£o paulo in brazili ë er...Lees meer
london commodity exchange
  ... de london commodity exchange die vroeger de fox werd genoemd is een termijnbeurs waar goederen als koffie suiker...Lees meer
commodityboard
  ... onder een commodityboard verstaat men in de verenigde staten elke termijnbeurs die geregistreerd staat zoals voorgeschreven in de commodity exchange...Lees meer
Belfox
  ... De belfox is de belgische optie en termijnbeurs in brussel...Lees meer