zondag 14 september 2014

Actuariële rente

Actuariële renteDe actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen op het gebied van levensverzekeringen.

Dit fictieve percentage wordt de rekenrente of actuariële rente genoemd. Het betreft uiteraard een zo goed mogelijk beargumenteerde schatting omdat de toekomstige rente nu eenmaal niet bekend is.

Maar aangezien bij een levensverzekering ook de uiteindelijk bereikte leeftijd van een deelnemer niet bekend is, is het een gebied waar alle berekeningen op basis van statistische aannames gemaakt moeten worden bij gebrek aan vaststaande gegevens.

Gebruikte begrippen in actuariële rente


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
rekenrente
  ... de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer