woensdag 10 september 2014

activiteitsratio

ActiviteitsratioDe activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan goed gebruikt of niet.

Bij het berekenen van de activiteitsratio worden diverse balansposten afgezet tegenover de activiteiten van het bedrijf.

Gebruikte begrippen in activiteitsratio


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer