dinsdag 12 augustus 2014

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Kamer van Koophandel en FabriekenDe Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als KvK. Het is een openbaar lichaam voor een bepaalde regio dat zich ondermeer bezighoudt met de behartiging van de belangen van de handel en industrie en het bijhouden van het handelsregister, het stichtingenregister en het verenigingenregister.

In tegenstelling van wat veel mensen denken heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken geen mogelijkheden om zaken tegen te houden maar zijn ze verplicht om in het handelsregister op te nemen wat hen aangeboden wordt. Dat een vreemde vermelding later tot heel andere problemen kan leiden is niet iets wat dan de KvK te verwijten valt.
Gebruikte begrippen in kamer van koophandel en fabrieken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer
lichaam
  ... het lichaam is het dikke gedeelte ook wel de body genoemd van een candle kaars uit de candlestickanalyse...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer