dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

zondag 27 april 2014

Sluitingsverkoop

SluitingsverkoopEen sluitingsverkoop

Er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten:

1 - door de rechten uit te oefenen

2 - door de optiepositie te sluiten

3 - door expiratie

Ad 1. Uitoefenen van optie rechtenHet uitoefenen van de rechten is pas interessant, als er weinig of geen verwachtingswaarde meer in de premie zit, of bij aandelenopties mogelijkerwijs bij uitkering van dividend.

Uitkering van dividend heeft meestal tot gevolg dat de koers van het aandeel (kortstondig? )daalt.

Dat betekent dat de premie van een calloptie mee daalt.

Uitoefening kan dan voordeliger zijn omdat de bezitter van de calloptie het dividend kan innen.

Er zijn overigens meer technieken op dit gebied in omloop, die echter buiten het bestek van dit boek vallen.

Ook verandert de fiscale wetgeving rond dit onderwerp nog wel eens.

ad 2. Een sluitingstransactieEen SLUITINGSVERKOOP of CLOSING SELL is vooral interessant als de optie nog verwachtingswaarde heeft.

ad 3.Expiratie.Soms is een (misgelopen) optie nog maar zo weinig waard dat het gezien de provisiekosten geen zin heeft om er nog actie op te nemen.

De optie loopt gewoon af op de expiratiedatum zonder dat er enige actie noodzakelijk is.

De verkoper van de optie heeft gezien zijn short positie een meer beperkte keuze.

1.Hij kan de verkochte opties terugkopen (SLUITINGSKOOP of CLOSING SELL) en daardoor van zijn verplichtingen  (kooppl;icht of leverplicht) ontslagen worden.

2.Hij kan niets doen en afwachten of hij aan zijn verplichtingen wordt gehouden bij een eventuele assignment.

Hij zal dan moeten leveren of kopen, afhankelijk van de soort positie.
Gebruikte begrippen in sluitingsverkoop


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
closing sell
  ... closingsell is de engelse term voor sluitingsverkoop in de optie futures en termijncontracthandel...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
sell
  ... een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer

Begrippen waar sluitingsverkoop in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

openingskoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
openkoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
closingsale
  ... de closing sale is de engelse term voor sluitingsverkoop van een optie future of termijncontract ook wel closing sell genoemd...Lees meer
closingtransaction
  ... een closing transaction is engelse term voor sluitingstransactie dit kan een sluitingskoop of sluitingsverkoop van een optie future of...Lees meer
closing sell
  ... closingsell is de engelse term voor sluitingsverkoop in de optie futures en termijncontracthandel...Lees meer
openstaande contracten
  ... onder openstaande contracten verstaan we in de optiewereld het totaal aan uitstaande opties in een bepaalde optieklasse...Lees meer
sluitverkoop
  ... een sluitverkoop is hetzelfde als sluitingsverkoop het komt beide neer op het sluiten van een longpositie...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.