dinsdag 22 april 2014

XBRL

XBRL - eXtensible Business Reporting LanguageOnder eXtensible Business Reporting Language ofwel XBRL verstaan we een nieuwe, nog vrij experimentele "taal" om financiële rapportages in te schrijven.