dinsdag 18 maart 2014

fail

FailWe spreken in de termijnhandel van een fail of ook wel een actual default als één van de contractpartijen zijn verplichtingen niet na kan komen.


Gebruikte begrippen in fail


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer

Begrippen waar fail in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer