vrijdag 14 maart 2014

Schaalvoordelen

SchaalvoordelenSchaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen met de productieomvang.

Dus anders gezegd: als men in groter hoeveelheden produceert dalen de kosten per product die daarmee dus goedkoper kunnen worden.

Met als gevolg dat de langetermijn gemiddelde productiekosten dalen.
Gebruikte begrippen in schaalvoordelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar schaalvoordelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

economies of scale
  ... we spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of...Lees meer