maandag 31 maart 2014

Lead lag methode

Lead lag methodeDe Lead lag methode is een methode die in de USA gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde van een groot aantal gegevens vast te stellen.

Hieruit moeten eventuele wijzigingen in de richting van de groeicyclus duidelijk worden.

De index of leading indicators bestaat uit 11 indicatoren, die een beeld van de korte termijn ontwikkelingen geven.
Gebruikte begrippen in lead lag methode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer