zaterdag 22 maart 2014

Aasgierfonds

AasgierfondsOnder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en dan probeert dit fonds vervolgens via de rechter een veel groter bedrag binnen te halen.

In een groot aantal gevallen hebben deze aasgierfondsen al met succes geopereerd.

Aasgierfondsen zijn vooral actief in arme landen en derde wereldlanden die hun schulden niet kunnen voldoen.

In juni 2007 heeft de wereldbank daarom een regeling getroffen waarmee de armste landen deze aasgierfondsen uit kunnen kopen.

Gebruikte begrippen in aasgierfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer