zondag 16 maart 2014

Absolute waarde

Absolute waardeIn veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen.

We schrijven deze absolute waarde door het betreffende getal tussen twee verticale streepjes te zetten.

De absolute waarde heeft dan de vorm van |getal|

Het komt er op neer dat de absolute waarde van een getal gewoon het getal zonder teken is.

Bijvoorbeeld:

|23| = 23

|-45| = 45

|10-12| = 2

Gebruikte begrippen in absolute waarde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar absolute waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
formule timing
  ... onder het begrip formule timing verstaan we een manier van beleggen waarbij vaste verhoudingen voor de opbouw van een...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer