Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 3 januari 2017

dekkingstoezegging

DekkingstoezeggingOnder de term dekkingstoezegging verstaan we de toezegging van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV om transacties met betrekking tot de levering van kapitaalgoederen of de uitvoering van aannemingscontracten te verzekeren.

Hieraan ligt een overeenkomst tussen een exporteur en de NCM ten grondslag. In deze overeenkomst heeft de NCM zich heeft verbonden om binnen een bepaalde tijd een eventueel af te sluiten exporttransactie te verzekeren.

Deze exporttransactie staat in de dekkingstoezegging omschreven.
Gebruikte begrippen in dekkingstoezegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.