maandag 2 januari 2017

Coöperatieve Vereniging

Coöperatieve Vereniging


Een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben. De belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging zijn: Er is geen winstbejag; Alle leden delen mee in de winst, waarbij zij geen risico dragen voor eventuele verliezen;

Alle leden van de Coöperatieve Vereniging hebben stemrecht; Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het beleid en de leden d.m.v. stemming het toekomstig beleid kan bepalen

De dagelijkse leiding van de Coöperatieve Vereniging is in handen van een directie, welke verantwoording aflegt aan het bestuur. Leden krijgen medezeggenschap in de coöperatie en worden jaarlijks uitgenodigd voor een ledenvergadering;

De leden zijn in bepaalde gevallen aansprakelijk voor de tekorten als de vereniging wordt geliquideerd. Bij deze aansprakelijkheid wordt onderscheiden:

WA = wettelijke aansprakelijkheid;
De leden moeten in geval van een tekort bijdragen; als een lid niet kan bijdragen, wordt diens deel over de overige leden omgeslagen ;

BA = beperkte aansprakelijkheid;
De aansprakelijkheid van de leden is tot een in de statuten genoemd maximumbedrag beperkt;

UA = uitgesloten aansprakelijkheid;
De aansprakelijkheid van de leden is statutair uitgesloten.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.