Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 16 juni 2016

vreemde valuta

Vreemde valuta


Onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de eigenaar van die vreemde valuta woont.

Vertalingen van vreemde valuta

Engels: foreign currency

Gebruikte begrippen in vreemde valuta


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

Begrippen waar vreemde valuta in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
commerciële koers
  ... de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en...Lees meer
aanlappen
  ... Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten...Lees meer
hot money
  ... onder hot money verstaan we tegoeden in een lokale of vreemde valuta die uiterst gevoelig zijn voor prijsveranderingen...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
directe valutaarbitrage
  ... onder directe valuta arbitrage verstaan we een vorm van valuta arbitrage waarbij in elk geval de lokale valuta...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
notering vreemde valuta
  ... een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt...Lees meer
wijdstellen vreemde valuta
  ... onder het wijdstellen van vreemde valuta verstaan we het dusdanig stellen van een vreemde valutakoers dat de...Lees meer
spanning
  ... het verschil tussen biedprijs en laatprijs bij een koersstelling van vreemde valuta wordt ook wel de spanning genoemd...Lees meer
spotrate
  ... de spotrate ofwel de contante koers vreemde valuta is de aankoopkoers respectievelijk verkoopkoers voor spottransacties in een valuta...Lees meer
handel in vreemd bankpapier
  ... dit is de handel in vreemd bankpapier dus geld dat luidt in verschillende soorten valutas...Lees meer
koersnotering vreemde valuta
  ... de koersnotering vreemde valuta is de standaardhoeveelheid van één valuta eng trade currency uitgedrukt in een variabele hoeveelheid...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
prijssteller
  ... de prijssteller is degene die twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs noemt waartegen hij bereid is...Lees meer
positiehouder
  ... een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
differentieel koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
koersrisico vreemde valuta
  ... het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van...Lees meer
kasmiddelen van een bank
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
materiële liquiditeiten
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
omgekeerd koersrisico
  ... onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde...Lees meer
omrekenkoers
  ... de omrekenkoers is de koers waartegen geld en geldswaarden omzetten en dergelijke die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt worden...Lees meer
parallelkoers vreemde valuta
  ... de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
garman kohlhagen option pricing model
  ... het garman kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische...Lees meer
foreign exchange
  ... onder foreign exchange verstaan we de vreemde valuta handel naast deze engelse maar ook hier ingeburgerde term wordt ook...Lees meer
nauwstellen van vreemde valuta
  ... onder het nauwstellen van vreemde valuta wordt dusdanig stellen van een vreemde valutakoers verstaan zodat de aankoopkoers...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
afrekening met gecompenseerde valuta
  ... Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
tweedagshandel
  ... we spreken van tweedagshandel bij de gewoonte in de vreemde valutahandel dat de valutadatum de datum waarop een transactie afgewikkeld...Lees meer
biedkoers vreemde valuta
  ... onder de biedkoers vreemde valuta verstaan we de koers waartegen een prijsstellende bank bereid is de betreffende valuta...Lees meer
risicodragende positie
  ... een risicodragende positie is een bedrag van de longpositie of shortpositie in vreemde valuta depositos aandelen etc waarover koersrisico...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
vaste verrekenkoers
  ... een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst...Lees meer
valutaclausule
  ... het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
valutapositie
  ... onder de valutapositie verstaan we de economische voorraad aan vreemde valuta...Lees meer
terugnemen
  ... terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd...Lees meer
trading limit
  ... de trading limit is een limiet bij de handel in vreemde valuta waarboven een bepaalde handelaar geen positie mag...Lees meer
londense usance bij vreemde valuta
  ... de londense usance bij vreemde valuta ofwel in het engels de london practice with foreign currency...Lees meer
termijnkoers vreemde valuta
  ... de termijnkoers vreemde valuta is de koers voor een valutatermijnaffaire deze koers wordt bij het aangaan van de...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
daagshandel voor de callmarkt
  ... onder de zogenaamde daagshandel voor de callmarkt verstaan we de handel die erop gericht is om overtollige...Lees meer
effectieve betaling
  ... effectieve betaling is een beding bij een lening dat stelt dat een schuld in vreemde valuta ook weer in...Lees meer
slotlimiet
  ... de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een...Lees meer
a formulier
  ... Een a formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
eenzijdige markt
  ... onder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn...Lees meer
koersrisicoverzekering
  ... een koersrisicoverzekering is een verzekering tegen koersdaling van de valuta die zij moeten gebruiken die voor een risico binnen het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.