Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 3 juni 2016

provisie

Provisie


De provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties.

Ook het zogenaamde bewaarloon, het feit dat  het effectensaldo enkele bits van het geheugen van de bankcomputer gebruikt, wordt vaak onder de effectenprovisie gerekend.

Bij de provisie die een wisselmakelaar (of andere makelaar) in rekening brengt wordt vaak van de courtage gesproken.
Gebruikte begrippen in provisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
effectenprovisie
  ... effectenprovisie is de provisie die aan een klant wordt berekend voor het verrichten van bepaalde handelingen op effectengebied...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
wisselmakelaar
  ... een wisselmakelaar wordt ook wel valutamakelaar genoemd de wisselmakelaar is een beëdigd tussenpersoon die tegen vergoeding die ook wel als...Lees meer

Begrippen waar provisie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
behandelingskosten
  ... Onder de behandelingskosten verstaan we de provisie die soms eenmalig in rekening wordt gebracht bij het...Lees meer
factormaatschappij
  ... een factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
fixatieprovisie
  ... een fixatieprovisie is een vorm van provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere...Lees meer
provisiejagen
  ... provisiejagen is een tactiek die door sommige banken en vermogensbeheerders wordt toegepast er worden zeer veel kleine transacties uitgevoerd die...Lees meer
round turn
  ... een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van...Lees meer
afsluitprovisie
  ... Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
kickbackvergoeding
  ... de term kickbackvergoeding is de vergoeding die aan vermogensbeheerders wordt betaald door de bank waar zij de orders voor hun...Lees meer
acceptbezorgingsprovisie
  ... Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel...Lees meer
acceptprovisie
  ... Onder de acceptprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het accepteren van een wissel of onder accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnenleiden...Lees meer
bemiddelaars
  ... Bemiddelaars zijn personen en bedrijven die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van...Lees meer
mutatieprovisie
  ... mutatieprovisie is de provisie die moet worden betaald voor mutaties in een effectendepot zoals deponeren lichten overboeken aankoop en verkoop...Lees meer
uitleveringsprovisie
  ... de uitleveringsprovisie is de provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen de zogenaamde...Lees meer
nettohandel
  ... onder nettohandel verstaan we transacties tussen banken commissionairs en grote klanten op basis van een onderhandelbare prijs en zonder vaste...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
inleveringsprovisie
  ... de inleveringsprovisie is de provisie die soms verschuldigd is bij het inleveren van fysieke effecten bij de bank...Lees meer
kostenopslag
  ... de term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen het zijn de kosten die de verzekeraar in...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
effectenprovisie
  ... effectenprovisie is de provisie die aan een klant wordt berekend voor het verrichten van bepaalde handelingen op effectengebied...Lees meer
bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarstellingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
betalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
uitbetalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
franco posten
  ... onder franco posten verstaat men in de bankwereld mutaties op een bankrekening waarover geen rekeningcourantprovisie of omzetprovisie wordt berekendmen...Lees meer
garantieprovisie
  ... onder de garantieprovisie verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt voor een garantie die door de bank...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
franco provisie
  ... met de term "franco provisie" of engels free of commission verstaan we de het feit dat een cliënt geen...Lees meer
sophisticated investor
  ... in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken...Lees meer
distributievergoeding
  ... de term distributievergoeding slaat op de vergoeding die vermogensbeheerders ontvangen van beleggingsinstellingen wanneer zij hun klanten bij deze beleggingsinstelling onderbrengen...Lees meer
uitvoeringsprovisie ingezetene
  ... onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie ingezetene verstaan we een provisie voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die...Lees meer
termijnprovisie
  ... de termijnprovisie is de provisie die door de banken in rekening wordt gebracht in de vorm van een bepaald percentage...Lees meer
transactie op nettobasis
  ... het transactiereferentienummer is een uniek verwijzingsnummer van een bericht binnen het swiftverkeer...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
courtage bij effectentransacties
  ... de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens...Lees meer
chequeprovisiekosten
  ... onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques getrokken op en uitbetaald resp verrekend...Lees meer
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel
  ... onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door...Lees meer
amsterdams interprofessioneel marktsysteem
  ... Onder het amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting aim verstaan we een op de...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.