Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Valutarisico

Valutarisico


Onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd is.

Bij buitenlandse investereing kunnen dan door wijzigingen in de wisselkoers zowel positieve als negatieve verschillen optreden.

Het mag duidelijk zijn dat valutarisico geheel te vermijden is door uitsluitend in binnenlandse waarden te beleggen. Zeker in tijden van forse valutaonrust kan dit spelen.

Valutarisico en cryptogeld


Zeker bij  beleggingen in het steeds populairder wordende cryptogeld speelt het valutarisico een overheersende rol. Dit heeft met name te maken met de vele tussenstappen.

Zo wordt de cryptomunt Bitcoin, die meestal als basis wordt gebruikt, uitgedrukt in usdollars.

Zogenaamde altcoins als EFL en NLG worden op hun beurt weer uitgedrukt in Bitcoins.

Het valuta risico van een dergelijke altcoin is dan gelijk aan :

(risico euro/dollar) x (risico dollar Bitcoin) x (risico bitcoin / altcoin). Dat de koersen van deze altcoins spectaculair op en neer kunnen gaan is dan ook niet meer dan logisch. Ofwel, iemand die liever geen valutarisico loopt kan deze belegging beter links laten liggen.
Gebruikte begrippen in valutarisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer

Begrippen waar valutarisico in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldmarktswap
  ... als we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
daglimiet
  ... de daglimiet ofwel de "day limit" is de maximumpositie waarover een handelaar gedurende de dag een valutarisico of een renterisico...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
overall positie
  ... het totaalsaldo van de positie waarover netto een valutarisico wordt gelopen voor zover de overall positie open is...Lees meer
koersrisico vreemde valuta
  ... het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
boekhoudkundige exposure
  ... met de term boekhoudkundig exposure bedoelen we het bedrag waarover een valutarisico of prijsrisico wordt gelopen...Lees meer
dealinglimit
  ... met de dealing limit bedoelen we de maximale totaalpositie waarover een handelaar tijdens het handelen een valutarisico of een...Lees meer
exportrisico
  ... het exportrisico vinden we bij het exporteren van goederen en diensten naar het buitenland er is bij export sprake van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.