Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 27 maart 2016

Rentepercentage

Rentepercentage


Het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden.

Een rentepercentage van 7 wil dus zeggen dat er jaarlijks over elke 100 euro een bedrag van 7 euro aan rente betaald moet worden.
Gebruikte begrippen in rentepercentage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar rentepercentage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

add on yield
  ... De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
Yieldcurve
  ... de yieldcurve of rentekromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de looptijd van kredieten en het rentepercentage...Lees meer
absolute rate
  ... Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer
actuariële rente
  ... De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
flitskrediet
  ... een flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag gemiddeld 230 euro met een zeer korte looptijd...Lees meer
valkuillening
  ... een valkuillening is een lening die op het eerste gezicht goedkoop lijkt door het lage rentepercentage dat in rekening wordt...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
disconteringspercentage
  ... het disconteringspercentage is een ander woord voor disconteringsvoet...Lees meer
disconteringsvoet
  ... de disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitzoeken
  ... onder uitzoeken verstaan we het proces waarbij degene die een prijs afgeeft ofwel de steller van een valutakoers of rentepercentage...Lees meer
discontovoet
  ... de discontovoet is een officieel door de centrale bank vastgesteld rentepercentage dat geldt als minimumtarief voor de geldmarkt...Lees meer
range note
  ... een range note is een note met een rentepercentage dat wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
overtrekken van een rekening
  ... de overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen en hij doet dat ook nu is...Lees meer
regel van 72
  ... de regel van 72 geeft een benadering van het aantal jaren dat nodig is om een hoofdsom bij...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
broker loan rate
  ... de broker loan rate is het rentepercentage waarop beurshandelaren geld van banken lenen om posities van hun cli ënten...Lees meer
depotrekening
  ... onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort...Lees meer
british bankers association interest settlement rate
  ... onder het begrip british bankers association interest settlement rate verstaan we het rentepercentage rate dat...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
federal fundsrate
  ... de federal funds rate is het rentepercentage dat aan federal funds is gekoppeld...Lees meer
rekenrente
  ... de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
rente herziening
  ... de renteherziening is het moment waarop u een voorstel van de geldverstrekker ontvangt voor een nieuwe rentevaste periode...Lees meer
rentestructuur
  ... onder de rentestructuur verstaan we de verschillen in rendementen op leningen van een vergelijkbare kwaliteit en risico...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
aibor
  ... aibor staat voor amsterdam interbank offered rateaibor is het rentepercentage dat nederlandse banken elkaar berekenen bij onderlinge leningen...Lees meer
callfixe
  ... de call fixe is vergelijkbaar met een daggeld lening maar is daar wel van verschillend doordat de looptijd langer...Lees meer
current yield
  ... de current yield is de jaarlijkse interest op een obligatie couponrente gedeeld door de marktwaarde van de obligatie dit is...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.