Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 maart 2016

Faillissement

FaillissementEen faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het betalen van zijn schulden.

Deze debiteur wordt de failliet genoemd.

Het gevolg van dit faillissement is dat er een algeheel beslag plaatsvindt op het gehele vermogen en alle inkomsten van de schuldenaar ten behoeve van diens schuldeisers.

Dit vermogen wordt daarna geliquideerd.

De opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Het faillissement moet op de door de wet voorgeschreven wijze worden aangevraagd en afgewikkeld.

Het aanvragen van een faillissement kan geschieden door de debiteur, door één of meer van diens schuldeisers of door het Openbaar Ministerie.

Dit kan als de debiteur niet meer in staat is te betalen of wanneer hij weigert om één schuldeiser die een opeisbare niet betwiste vordering heeft te betalen ondanks aanmaning.

Er dient in dat geval nog een vordering van een andere schuldeiser te zijn.

Vertalingen faillissement

Engels: bankruptcy

Gebruikte begrippen in faillissement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar faillissement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
achtergestelde converteerbare obligatie
  ... Een achtergestelde converteerbare obligatie is een soort obligatie die bij een faillissement pas wordt afgelost als alle andere...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer
boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
actio pauliana
  ... Onder actio pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die...Lees meer
akkoord bij een failissement
  ... Onder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet voor akkoord bij...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
brood
  ... een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan...Lees meer
niet officieel genoteerd
  ... met effecten die niet officieel genoteerd zijn is volgens het beursbestuur iets aan de hand dat normale notering...Lees meer
bedriegelijke bankbreuk
  ... onder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen...Lees meer
boedelkrediet
  ... een boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van...Lees meer
prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer
curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer
federal deposit insurance corporation
  ... de federal deposit insurance corporation ofwel fdic is een overheidsorgaan in de usa dat orde op zaken...Lees meer
preferenteschuldeisers
  ... bij een faillissement hebben de prefente schuldeisers voorrang op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
opeisbaarheid
  ... de opeisbaarheid is een eigenschap van een lening in bepaalde gevallen is de schuld onmiddellijk opeisbaar voor de kredietverstrekker...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
risicodragende positie
  ... een risicodragende positie is een bedrag van de longpositie of shortpositie in vreemde valuta depositos aandelen etc waarover koersrisico...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
lastgeving
  ... een lastgeving is een overeenkomst waarbij de ene partij die de lastgever wordt genoemd opdracht geeft aan de andere partij...Lees meer
chapter11
  ... chapter 11 is de amerikaanse benaming voor surseance van betaling als u in een amerikaanse artikel ziet staan dat het...Lees meer
eenvoudige bankbreuk
  ... onder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet...Lees meer
slotuitdelingslijst
  ... de slotuitdelingslijst is de laatste van de uitdelingslijsten soms de enige uitdelingslijst aan de hand waarvan de liquidatieopbrengst van geval...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.