Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 15 maart 2016

verliezen

Verliezen


We spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen.

Verliezen staat tegenover winnen. We komen het tegen in de zin van "...aandeel KOW heeft vandaag een euro verloren..."
Gebruikte begrippen in verliezen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer

Begrippen waar verliezen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aanloopverliezen
  ... We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
kelly formule
  ... met de kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingsabotage
  ... een aantal traders heeft moeite met het bereiken van een bepaald niveau van succes...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
monty hall probleem
  ... het zogenaamde monty hall probleem ook wel het "auto en geitenprobleem genaamd wordt vaak gebruikt als voorbeeld van...Lees meer
myopic loss aversion
  ... met de term myopic loss aversion bedoelt men in de wereld van de psychologie en behaveriol finance het...Lees meer
act of god bond
  ... Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
herstatt risico
  ... het zogenaamde herstatt risico is genoemd naar de duitsche herstatt bank het is het risico dat een valutatransactie slechts...Lees meer
aarzeling
  ... Veel traders kennen een gevoel van aarzeling als ze eigenlijk volgens de regels van hun tradingsysteem tot actie over zouden...Lees meer
equity bij futures
  ... het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel...Lees meer
equity bij futures
  ... het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel futureshandel tegen als de waarde van een termijnrekening...Lees meer
geldsluier
  ... met het begrip geldsluier wordt bedoeld dat er soms een verkeerde indruk kan ontstaan als het om geld gaat...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
paul revere
  ... de techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
traders advantage
  ... het zogenaamde traders advantage is het verschil tussen het percentage winnaars en het percentage verliezers...Lees meer
tradingdip
  ... iedere trader herkent het de tradingdip die zich af en toe voordoet perioden dat de verliezen zich aaneen rijgen en...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
aversie tegen verliezen
  ... Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
maximum adverse excursion
  ... de maximum adverse excursion is het stoploss niveau is de koers waarop een positie altijd gesloten wordt om...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
systeemprofiel
  ... het systeemprofiel is een simpele manier om direct snel een indruk te krijgen van de prestaties van een tradingsysteem...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
vertical horizontal filter
  ... het vertical horizontal filter is een indicator die bedoeld is om aan te geven of we in een...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
trendvolgend systeem
  ... een trendvolgend handelssysteem of tradingsysteem wordt veel gebruikt vaak onder het motto &#8220de trend is your friend&#8221...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
financiële derivaten
  ... met de verzamelnaam financiële derivaten worden producten bedoeld als opties futures swaps warrants en dergelijke die een ander financieel...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
long hedge
  ... onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
overmoedigheid
  ... onder overmacht verstaan we een situatie waarin een debiteur verhinderd is te presteren zonder dat hij hieraan schuld heeft en...Lees meer
visualisatie bij trading
  ... een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft...Lees meer
marktomarket
  ... we spreken van de mark to market bij de dagelijkse aanpassing van de margin bij een future de...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
tradersedge
  ... een vrij onvertaalbaar begrip dat we bij het testen van tradingsystemen nog wel eens tegenkomen is deze zogenaamde traders...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
mean profit lossl
  ... de mean p l is de gemiddelde verhouding van de winsten en verliezen van een trader over een...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
vooreigenrekeningenrisico
  ... met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
donchians vier weken regel
  ... een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is...Lees meer
anti martingale systemen
  ... De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
dispositie effect
  ... het dispositie effect vinden we terug bij de behaveriol...Lees meer
board of trade clearing corporation
  ... Onder het begrip Board of Trade Clearing Corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die...Lees meer
defensievebelegging
  ... Een defensieve belegging is een vorm van een aandelen belegging in defensieve fondsen wat nu eigenlijk defensieve fondsen zijn...Lees meer
profittargetexit
  ... de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een profit target exit is verwant aan de...Lees meer
belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
crosscorrelatie
  ... het begrip cross correlatie komen we tegen in een groep handelaren het geeft aan in hoeverre een individuele trader gelijk...Lees meer
compensabel verlies
  ... onder compensabel verlies verstaan we verliezen die in latere jaren op de winst in mindering gebracht kunnen worden wat...Lees meer
verzamelinkomen
  ... het verzamelinkomen is het inkomen van box i inkomen van box ii en het belastbaar inkomen van box iii...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
ninjahypotheek
  ... hier zal men geen ninjahypotheek gehad hebben...Lees meer
realized unrealized profit loss
  ... de realized unrealized profit loss is de verhouding tussen het aantal gesloten posities versus het aantal posities...Lees meer
position management ratio
  ... de position management ratio is de verhouding tussen het aantal trades dat winnend is afgesloten en het aantal...Lees meer
recent gebeurd effect
  ... het recent gebeurd effect vinden we terug bij...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
ongerealiseerde winst
  ... de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
garantieregeling particuliere participatiemaatschapijen
  ... de garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven...Lees meer
carryback
  ... onder de term carry back verstaan we de mogelijkheid om verliezen te compenseren met het inkomen bij particulieren dan...Lees meer
dumb money
  ... de term dump money staat onder beleggingsadviseurs voor de groep beleggers die vrijwel altijd achter het net vist en...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
capital gain tax
  ... de capital gain tax is de vermogensbelasting in de usa er wordt bij de capital gain tax belasting betaald...Lees meer
carry forward
  ... met de term carry forward wordt de mogelijkheid bedoeld om verliezen te compenseren met de inkomens dan wel met...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
voorziening algemene risico
  ... onder de voorziening algemene risico's meestal afgekort tot var verstaan we een vorm van voorziening bij de...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
bailing out
  ... Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt dit stoppen is onafhankelijk van omstandigheden als koers...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer
koerswinstbelasting
  ... de koerswinstbelasting wordt ook wel kapitaalwinstbelasting genoemd...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.