Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 26 januari 2016

werkgever

WerkgeverEen werkgever is een persoon of onderneming (inclusief de overheid) die voor zijn onderneming behoefte heeft aan de productiefactor arbeid. Daarom laat hij mensen tegen beloning voor hem werken.

Deze mensen worden werknemers genoemd en de beloning wordt loon of salaris genoemd. 

Een werkgever kan dus zowel een persoon als een bedrijf zijn. Dat wordt normaal gesproken ook door elkaar gebruikt. werkgever
Gebruikte begrippen in werkgever


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer

Begrippen waar werkgever in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
aanstellingsbrief
  ... Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
winstdelingsspaarregeling
  ... een winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
loonsom
  ... de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers...Lees meer
arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
vooreigenrekeningenrisico
  ... met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
defined benefit scheme
  ... de term defined benefit scheme komt uit de pensioenwereld het is een pensioensysteem waarbinnen een pensioen van een...Lees meer
belastingontduiking
  ... In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die...Lees meer
marginale wig
  ... onder de marginale wig verstaan we het verschil tussen een verandering van de arbeidskosten voor de werkgever en de...Lees meer
bedrijfspensioenfonds
  ... een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie...Lees meer
beschikbare premie systeem
  ... onder het beschikbare premiesysteem verstaan we een pensioensysteem waarbij de werkgever geen pensioenaanspraak maar een premie toezegt...Lees meer
sell
  ... een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen...Lees meer
flexarbeid
  ... we spreken bij een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer van flexarbeid bij arbeidscontracten voor een bepaalde periode bij afroepcontracten contracten...Lees meer
modelportefeuille
  ... een modelportefeuille is een beleggingsportefeuille of handelsportefeuille die de visie van een beleggingsadviseur of diens werkgever weerspiegelt...Lees meer
premiespaarregeling
  ... bij een premiespaarregeling houdt de werkgever een spaarbedrag in op het nettoloon van de werknemer en voegt daar zelf...Lees meer
primaire arbeidsvoorwaarden
  ... de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die...Lees meer
employability
  ... onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de...Lees meer
flexwerken
  ... de flexwet is de populaire benaming van de wet flexibiliteit en zekerheid door deze wet hebben tijdelijke arbeidskrachten meer zekerheid...Lees meer
individueel arbeidscontract
  ... een individueel arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin alle verplichtingen over en weer worden...Lees meer
medezeggenschap
  ... onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten...Lees meer
ondernemingsraad
  ... een ondernemingsraad is een orgaan in bedrijven met minimaal 100 werknemers waarin de werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers...Lees meer
overhevelingstoeslag
  ... de overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie oort in 1990...Lees meer
werkgeversverklaring
  ... een werkgeversverklaring is een door de werkgever getekende verklaring waarin staat dat de aanvrager werknemer in vaste dienst is en...Lees meer
overflowbepaling
  ... onder de overflowbepaling verstaan we de bepaling bij een pensioenfonds dat een werkgever die normaal gesproken ook een bijdrage verstrekt...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
jaaropgaaf
  ... uw werkgever is verplicht om u een jaaropgaaf van uw salaris over het afgelopen jaar te verstrekken...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen
  ... als u van uw werkgever een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen krijgt dan wordt dat progressief...Lees meer
trading limit
  ... de trading limit is een limiet bij de handel in vreemde valuta waarboven een bepaalde handelaar geen positie mag...Lees meer
loonkosten
  ... de loonkosten voor een werkgever bestaan uit het brutoloon plus het aandeel in de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet...Lees meer
productiviteitsval
  ... we spreken van de productiviteitsval als een werknemer niet voldoende arbeid levert om zijn totale arbeidskosten terug te verdienen voor...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
pensioentoezegging
  ... een pensioentoezegging is een toezegging van uw werkgever om aan u bij het bereiken van de pensioenleeftijd bij arbeidsongeschiktheid of...Lees meer
werkgeverspremie
  ... de werkgeverspremie is de door de werkgever te betalen premie voor de sociale verzekering...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.