Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 7 januari 2016

Onderliggende waarde

Onderliggende waarde


Onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt (bijvoorbeeld een aandeel , een aandelen index , een edelmetaal, een obligatie , een valuta of een grondstof) en waarop een optie of een termijncontract dus betrekking heeft.

We hebben het dan bijvoorbeeld over een aandelenoptie als de onderliggende waarde bestaat uit aandelen of een goudoptie als het goud betreft. Maar ook verschillende valuta kunnen als onderliggende waarde fungeren en zelfs rentepercentages als onderliggende waarde komen voor. 

Goud is een uitstekende onderliggende waarde voor opties en termijncontractenHet mag duidelijk zijn dat de optiepremie in grote lijnen op en neer gaat met de onderliggende waarde, alleen is de mate waarin afhankelijk van nog een aantal andere factoren zoals de beweeglijkheid van de onderliggende waarde, de rente en de resterende looptijd van de optie.


Gebruikte begrippen in onderliggende waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom. Denk daarbij bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap of een vennootschap...Lees meer
Aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
Aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
Basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
Beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
Edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
Goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
Looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
Obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
Optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
Optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
Rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
Resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar onderliggende waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
actuals
  ... We spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de eigenlijke fysieke goederen waarin vandaag gehandeld wordt...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
bearish spread
  ... een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende...Lees meer
atlantische optie
  ... Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
arbitrage sur place
  ... onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich...Lees meer
arbitragesurplace
  ... onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde...Lees meer
eoeoptie
  ... een eoe optie was een optie met de vroegere eoe index als onderliggende waarde...Lees meer
eonia
  ... een eonia is een zogenaamd rentederivaat een afgeleid product met rente als onderliggende waarde dus de eonia wordt gebruikt door de...Lees meer
fence
  ... een fence is een optiepositie bestaande uit de onderliggende waarde een out of the money geschreven calloptie en een out of...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
return if execisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
returnifexecisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
renteoptie
  ... een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde...Lees meer
roll down
  ... onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
asset swapl
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
assetswap
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
first notice day
  ... in de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de first notice day de first notice day is de...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
put call pariteit
  ... de put call pariteit geeft de onderlinge relatie tussen putopties en callopties aan en is gebaseerd op een...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
seagull
  ... een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
historische beweeglijkheid
  ... de historische beweeglijkheid of het in de praktijk meer gebruikte volatiliteit is een verhoudingsgetal een percentage waarmee de koersbewegingen...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer
Kansas city board of trade
  ... de kansas city board of trade is één van de grootste graanbeurzen in kansas in de...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
aggregateexerciseprice
  ... De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
financiële derivaten
  ... met de verzamelnaam financiële derivaten worden producten bedoeld als opties futures swaps warrants en dergelijke die een ander financieel...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
optieklasse
  ... alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
unchanged
  ... de term return if unchanged is de opbrengst van een optiepositie op het moment dat de onderliggende waarde...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
lambda
  ... de griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten het is de procentuele verandering van de optieprijs...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
heatingoil
  ... met heating oil bedoelen we een uit ruwe olie geraffineerd product dat als brandstof voor particuliere woningen wordt gebruikt...Lees meer
lightfutures
  ... onder light futures verstaan we futures die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1 10 is van een...Lees meer
deliverydate
  ... De term delivery date heeft twee betekenissen1 de datum waarop een onderliggende waarde volgens een futurecontract geleverd moet worden...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
naakte optie
  ... een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
share equivalent risk
  ... de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om...Lees meer
up and in optie
  ... de up and out optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
aexoptie
  ... Aangezien een dergelijke indexoptie natuurlijk niet...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
vegalimiet
  ... de vega uit de optietheorie de vega is één van de zogenaamde grieken wordt ook gebruikt voor risicobeheersing...Lees meer
up and out optie
  ... de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd...Lees meer
asset backed security
  ... De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
non zerosum handel
  ... bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
gladstrijken
  ... we gebruiken het begrip gladstrijken in de optiehandel als we ongedekte of onvolledig gedekte optieposities opheffen...Lees meer
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
basketoption
  ... een basket option is een optie die een mandje aandelen als onderliggende waarde heeft...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
optieconstructie
  ... een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
dealeroption
  ... met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een...Lees meer
intercropspread
  ... een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen...Lees meer
betteroftwoassetsoptie
  ... een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
contractwaarde
  ... de contractwaarde is de beurswaarde van de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future...Lees meer
contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer
elasticiteit van warrants
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
gearing
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
FIVA
  ... een fiva is een forward of een futurescontract met een implied volatility als onderliggende waarde dit is niet zo vreemd...Lees meer
niet leverbare onderliggende waarde
  ... een aantal derivaten kennen een niet leverbare onderliggende waarde...Lees meer
rangewarrant
  ... de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen...Lees meer
convergentie
  ... het begrip convergentie heeft meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat bij het naderen van de uitoefendatum de prijzen van futures opties...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
bull rotated cilinder
  ... onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie...Lees meer
caps
  ... een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening...Lees meer
contractsize
  ... de contract size is de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future of...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
cross hedging
  ... we spreken van crosshedging wanneer we een positie in een onderliggende waarde waar geen derivaten van zijn afdekken met een...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
deltahedging
  ... delta hedging is een techniek om zich in te dekken tegen koerswijzigingen van de onderliggende waarde door het nemen...Lees meer
indexopties
  ... een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar...Lees meer
openingsverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
openverkoop
  ... een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan...Lees meer
differentials
  ... we spreken van differentials in de wereld van de termijncontracten als er een premie betaald moet worden voor een betere...Lees meer
commodity warrant
  ... een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
goud optie
  ... een goudoptie is een optie met het edelmetaal goud als onderliggende waarde amsterdam exchanges noteert goudopties met een onderliggende waarde van...Lees meer
spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer
settlementsprijs
  ... onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer
down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
primaire optiemarkt
  ... we spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
allowance
  ... Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat...Lees meer
FTI
  ... een fti is was een futurescontract verhandeld op de fta met de aex index als onderliggende waarde...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
indexfuture
  ... een indexfuture is een future met als onderliggende waarde een index voorbeelden van indexfutures zijn waren het fti contract...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
leverbare onderliggende waarde
  ... onder een leverbare onderliggende waarde verstaan we een onderliggende waarde...Lees meer
notional amounts
  ... onder notional amounts verstaan we de omvang van de onderliggende waarde van financiële derivaten...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
referentiekoers
  ... onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
aanzeggen
  ... De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de...Lees meer
cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
half kaal schrijven
  ... met de term halfkaal schrijven wordt het schrijven van callopties bedoeld...Lees meer
financial future
  ... onder een financial future verstaan we een future met een financieel product als onderliggende waarde...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
international money market
  ... de term international money market is een beurs voor termijncontracten met valuta's als onderliggende waarde die als onderdeel...Lees meer
red hard winter
  ... met red hard winter wordt een vorm van tarwe bedoel die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt...Lees meer
turovfactor
  ... de tã¼rov factor geeft de noodzakelijke prijsstijging van een onderliggende waarde tot de einddatum aan die nodig is om...Lees meer
warrant hedge
  ... een warrant hedge is een strategie bestaande uit een longpositie in een warrant met een shortpositie in de onderliggende...Lees meer
contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
dark northern spring
  ... met dark northern spring wordt een vorm van tarwe bedoeld die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
trinominal tree
  ... de trinominal tree is een optiewaarderingsmodel dat sterke overeenkomsten heeft met het binominal tree model het verschil is dat...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
short strangle
  ... een short strangle is een strangle die geheel bestaat uit geschreven posities en die het qua winst moet hebben...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
last tradingday
  ... de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag...Lees meer
leveringsdatum
  ... leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd...Lees meer
leveringsmaand
  ... de term leveringsmaand komt uit de agrarische termijnhandel de maanden waarin de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd kan worden...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
exercisesettlementdate
  ... de exercise price is de prijs waartegen een optie op de...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
lightoption
  ... onder een light option wordt een optie verstaan die niet de volledige onderliggende waarde heeft maar slechts een gedeelte...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
contractgrootte
  ... de contractgrootte is in de wereld van de derivaten de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optiecontract betrekking heeft bij opties...Lees meer
covered warrant
  ... onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende...Lees meer
edelmetaalopties
  ... onder edelmetaalopties verstaan we in amsterdam verhandelbare opties die goud of zilver...Lees meer
eenheidskoersnotering
  ... de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht...Lees meer
contingente order
  ... een contingente order is een order waarbij de order waarbij de koerslimiet automatisch wordt aangepast indien er veranderingen optreden...Lees meer
escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
eurodollaroptie
  ... de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op...Lees meer
exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
option box
  ... een option box is een constructie van opties en of de...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer
warrantratio
  ... de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden...Lees meer
zilveroptie
  ... een zilveroptie is een optie die een hoeveelheid zilver als onderliggende waarde heeft...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
bolb
  ... bolb is een engelse afkorting die wordt gebruikt voor bundesobligationen dit zijn duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar...Lees meer
bullish markethedge
  ... een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het...Lees meer
futures hedgeratio
  ... de futures hedge ratio is het aantal contracten dat nodig is voor een volledige hedge dus dekking van...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
cashsettlement
  ... we spreken van cash settlement als de afrekening van een effectentransactie op kasbasis plaatsvindt...Lees meer
fraption
  ... een fraption is een optie op met een fra als onderliggende waarde die ook wel bekend is onder de naam...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
physicals
  ... op de grondstoffentermijnmarkten spreken we van physicals bij de grondsstoffen zelf die verhandeld worden in plaats van termijncontracten met deze...Lees meer
certified stocks
  ... onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.