Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 28 december 2015

productiecapaciteit

Productiecapaciteit


Onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde tijdseenheid kan voortbrengen. In het algemeen wordt voor die tijdseenheid een jaar genomen.

In bijna alle situaties is de feitelijke productie lager dan de eigenlijke productiecapaciteit.

Dit verschijnsel wordt veroorzaakt omdat men te maken heeft met een onvoldoende vraag om alles te kunnen benutten of omdat de productiefactoren niet volledig inzetbaar zijn.

Dat kan door onderhoud machines, niet beschikbaar zijn van grondstoffen of halffabrikaten, ziekte onder het personeel, onvoldoende ondernemingskapitaal en dergelijke.
Gebruikte begrippen in productiecapaciteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar productiecapaciteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macroaanbod
  ... het macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau bekend is...Lees meer
onderbesteding
  ... de term onderbesteding komt uit de economie en wil zoveel zeggen dat de productiecapaciteit van een land groter is dan...Lees meer
onderbezettingsverlies
  ... bij een onderbezettingsverlies is er sprake van een situatie waarbij de werkelijke bezetting van de productiecapaciteit lager is dan de...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
demandpull inflatie
  ... onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het...Lees meer
output gap
  ... onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex...Lees meer
BD
  ... met de term b d ofwel de eenheid barrels per dag wordt gewoonlijk de productiecapaciteit van ruwe olie van...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
barrels per dag
  ... In de wereld van de ruwe olie wordt gewoonlijk de eenheid barrels per dag gebruikt om de levercapaciteit...Lees meer
BD
  ... in de wereld van de ruwe olie wordt gewoonlijk de eenheid barrels per dag gebruikt om de levercapaciteit...Lees meer
macroaanbod
  ... het macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau bekend is...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
rationele overcapaciteit
  ... we spreken van een rationele overcapaciteit als het om duidelijke economische redenen een noodzaak is dat er extra productiecapaciteit...Lees meer
uitbreidingsinvestering
  ... onder een zogenaamde uitbreidingsinvestering verstaan we een vorm van investeren die gericht is op het vergroten van de productiecapaciteit van...Lees meer
capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
jaargangenmodel
  ... het zogenaamde jaargangenmodel is een model dat de invloed van de stijging van de arbeidskosten beschijft op de productiecapaciteit...Lees meer
stabilisatiefunctie
  ... onder de stabilisatiefunctie verstaan we de wijze waarop de collectieve sector probeert de omvang en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit...Lees meer
bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer
conjuncturele werkloosheid
  ... de conjuncturele werkloosheid is de vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door het tekort aan bestedingen ten opzichte van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.