vrijdag 25 december 2015

producent

Producent


De producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming die zich bezighoudt met productie.
Gebruikte begrippen in producent


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar producent in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

achterwaartse integratie
  ... We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de partij overneemt die de...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
hout
  ... een grondstof die we tegenkomen op sommige met name amerikaanse termijnmarkten is hout...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
just in time
  ... het zogenaamd just in time of ook wel jit principe is een uit japan afkomstig productiesysteem waarbij met...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
vlottende kapitaalgoederen
  ... onder de term vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen verstaan we de goederen die door de producent verbruikt worden tijdens...Lees meer
verzadiging
  ... we spreken van verzadiging of van verzadiging van de markt als de verkoop van een product stokt omdat iedereen het...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
productbeleid
  ... geen producent kan alles tegelijk maken er moet dus een keuze worden gemaakt en deze keuze bepaalt het productbeleid...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
OPEC
  ... droom van de opec de opec ofwel de organization of petroleum exporting countries is een samenwerkingsverband opgericht in 1960 van ruwe olie exporterende...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
BRIC
  ... de term bric is een uitvinding van goldman sachs uit 2001 en staat voor brazili ë rusland india en china...Lees meer
vaste kapitaalgoederen
  ... de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en...Lees meer
verticale prijsbinding
  ... we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.