Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 19 juli 2015

Verzekeraar

Verzekeraar


Een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding, de premie ontvangt.

De verzekeraar wordt in de praktijk ook vaak de verzekeringsmaatschappij genoemd.

Als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet, betaalt de verzekeraar een vergoeding aan de verzekerde (hij die de verzekering gekocht heeft en daar de vergoeding voor heeft betaald)
Gebruikte begrippen in verzekeraar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar verzekeraar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

riskpool
  ... een riskpool is een samenwerkingsverband van verzekeraars die gezamenlijk een verzekering van een dusdanige omvang afsluiten dat deze de mogelijkheden...Lees meer
aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
afkopen
  ... Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
bankverzekeraar
  ... Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie...Lees meer
moral hazard
  ... met de nauwelijks te vertalen engelse term moral hazard wordt bij verzekeren het verschijnsel verstaan dat iemand die verzekerd...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
onderlingewaar borgmaatschappij
  ... een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
kostenopslag
  ... de term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen het zijn de kosten die de verzekeraar in...Lees meer
langleven risico
  ... het zogenaamde langlevenrisico is een term uit de verzekeringen en pensioenwereld het is het risicio dat een verzekeringsmaatschappij loopt dat...Lees meer
schadeverzekering
  ... onder een schadeverzekering verstaan we een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt om tegen betaling van een premie de verzekerde...Lees meer
koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
verzekeringspool
  ... een groep verzekeraars kunnen samen een verzekeringspool vormen in dat geval dragen ze gezamenlijk het risico voor een verzekering het...Lees meer
verzekeringnemer
  ... onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat...Lees meer
postbank bv
  ... de postbank nv is de benaming voor de bankinstelling die op basis van de daartoe strekkende wet per...Lees meer
omvangskorting
  ... de term omvangskorting komt uit de verzekeringswereld en is de korting die de verzekeraar geeft als het totale pakket aan...Lees meer
lijfrente verzekeraar
  ... een lijfrenteverzekeraar is een gespecialiseerd verzekeraar of een tak binnen een algemene verzekeraar die zich toelegt op het afsluiten van...Lees meer
living will
  ... de term living will is ontstaan na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 er kwamen in die tijd...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.