Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 16 januari 2015

patroonherkenning

Patroonherkenning

De techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines en wetenschappen.

Als blijkt dat bepaalde herkenbare patronen in een markt zich regelmatig voordoen en dat het vervolg daarbij zich eveneens herhaalt, dan kunnen we een dergelijk patroon mogelijk gebruiken om op te handelen.

We hebben te maken met een drietal hoofdgroepen patronen:

1. Prijspatronen.
Deze worden uitsluitend door prijzen en koersen gevormd. Een goed voorbeeld is de point and figure chart waarbij de tijd geen rol speelt bij het opbouwen van de figuur.

2. Prijs en tijd patronen.
Dit zijn de koerspatronen zoals we die kennen uit de barcharts en de fraaie termen uit de candlestickanalyse.

De prijs wordt daarbij meestal op de y-as afgebeeld en de voortschrijdende tijd op de x-as

3. Prijs, tijd, volume en open interest.
Ook de combinaties van Prijs, tijd, volume en open interest kunnen eigen patronen vormen die te herkennen en te gebruiken zijn. Het zijn qua vormgeving meestal uitbreidingen van de prijs en tijd patronen. Een voorbeeld is de on balance volume indicator.

We proberen altijd enkele simpele herkenningspunten te vinden om te zien of een bepaald patroon zich voordoet. I s dat het geval dan kunnen we altijd nog verder kijken of er soms meer elementen in het patroon te vinden zijn waar het mee uitgebreid kan worden.

Ook is het van belang om herhalende patronen te vinden in de tijd de we bestuderen. Een patroon dat zich eens in de 25 jaar voordoet is weinig praktisch. Een patroon dat zich elke 20 dagen voordoet kan bruikbaar zijn. Het gevaar van simpele patronen die zich gewoon heel vaak voordoen is dat het min of meer willekeurige patronen kunnen zijn die geen enkele betekenis hebben.

Een patroon moet ook enige logica in zich hebben en een verklaring kunnen leveren waarom het zich onder bepaalde omstandigheden voordoet. De patronen uit de candlestickanalyse voldoen hier meestal wel aan.

Dat computersoftware hierbij uitermate goede diensten kan verrichten lijkt een open deur. Ook de effectiviteit van een bepaald patroon kan hiermee getest worden. Ook het risico in de zin van grote uitschieters -zeker in de verkeerde richting- kan daarmee vaak ingeschat worden.

Veel software kan ook een inschatting maken of we te maken hebben met significante patronen of willekeurige patronen zonder enige betekenis. Een voorbeeld is de theory of runs die we in de wereld van de moneymanagement tegenkomen.
Gebruikte begrippen in patroonherkenning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

Begrippen waar patroonherkenning in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sakata methode
  ... de sakatamethode waarschijnlijk afkomstig van sokyu homma is een techniek uit de wereld van de chartreading en de patroonherkenning...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.