Zoeken in deze blog

Translate

zondag 7 september 2014

abstracte bankgarantie

Abstracte bankgarantieEen abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze heeft aangevraagd, aan de begunstigde partij een betaling te doen op de eerste mededeling van die begunstigde dat de klant van de bank een wanprestatie heeft gepleegd. De bank kan hier geen verweer tegen opwerpen en is wettelijk verplicht tot uitbetaling over te gaan.

Alleen fraude of een aantoonbaar bedrog dat is gepleegd door zowel de begunstigde of door de klant van de bank ontslaat de bank van de aangegane verplichtingen.

Een abstracte bankgarantie wordt ook wel een onafhankelijke bankgarantie genoemd,

Vertalingen abstracte bankgarantie

Engels:  independent bank guarantee

Gebruikte begrippen in abstracte bankgarantie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer
onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
wanprestatie
  ... onder wanprestatie verstaan we het niet niet juist of niet op tijd nakomen van verplichtingen die in een overeenkomst waren...Lees meer

Begrippen waar abstracte bankgarantie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
garantieprovisie
  ... onder de garantieprovisie verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt voor een garantie die door de bank...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.