Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 augustus 2014

Kadaster

KadasterHet kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd. Bij deze onroerende goederen wordt aantekening gemaakt van alle zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld een hypotheek, beslaglegging of bijvoorbeeld een recht van overpad of een recht van weg. Met name erfgrenzen zijn daarbij van groot belang omdat deze in de praktijk dan wel exact vast staan maar in de praktijk nog wel eens ter discussie staan.

Bij het kadaster worden daarom al deze onroerende zaken geregistreerd met daarbij zeer nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt daarmee wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.

De inschrijvingen in het kadaster zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken er op rusten. Voor inschrijving van de akte van levering en eventueel van de hypotheekakte brengt het kadaster kosten in rekening. Omdat de inschrijving meestal in opdracht van de notaris gebeurt, stuurt het kadaster de rekening naar de notaris. Deze brengt de kadastrale kosten weer bij u in rekening. De inschrijvingskosten bij het kadaster zijn vrijgesteld van het betalen van omzetbelansting (BTW).
Gebruikte begrippen in kadaster


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar kadaster in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer
kadastrale aanduiding
  ... als een onroerende zaak van eigenaar verandert of er wordt een hypotheek op gevestigd wordt de akte ingeschreven in...Lees meer
akte van transport
  ... Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht...Lees meer
bewaarder van hypotheken
  ... onder het hypotheekkantoor verstaan we het kantoor van de bewaarder van hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen...Lees meer
hypotheekkantoor
  ... onder het hypotheekkantoor verstaan we het kantoor van de bewaarder van hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen...Lees meer
eigendomsakte
  ... onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
overdrachtsakte
  ... de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
dagregister
  ... onder het dagregister verstaan we een register dat wordt bijgehouden door de afdeling bewaring en juridische zaken van de dienst...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.