Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 15 maart 2014

Historische volatility

Historische volatilityOnder de historische volatility, die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds of index , berekend over een of meer historische periode(n).

Voor de berekening zie bij Volatility

Wil een belegger succes hebben in de optiehandel dan is het van groot belang dat hij het begrip volatility volledig in de vingers heeft.

Er worden twee soorten volatility gebruikt, namelijk de historische (of ook wel statistische) volatility en de andere is de zogenaamde implied volatility.

De laatste wordt berekend door mt behulp van een waarderingsmodel zoals het black & scholesmodel een theoretische waarde te berekenen en de volatility in de formules van deze modellen net zo lang te veranderen tot deze berekende premie overeenkomt met de werkelijke premie.

De historische volatility wordt berekend uit historische koersen van de onderliggende waarde en wel op basis van de standaardafwijking. Het is in feite de variantie in de veranderingen van koers van de onderliggende waarde.


Hierbij wordt de berekening uitgevoerd over een bepaald aantal dagen en dan omgerekend naar een waarde zoals die voor het gehele jaar zou gelden.

De historische volatility wordt niet vaak gepubliceerd, wat op zich vreemd is omdat het een goede graadmeter is voor de beweeglijkheid van de onderliggende waarde.

En dat helpt bij de bepaling van de koopwaardigheid van een optie.

Immers, bij een onderliggende waarde die nauwelijks verandert (en dus een lage volatility heeft) heeft het geen zin om toch een out-of-the-money optie te kopen.

De volatility bepaalt dus in grote mate welke strategie zinvol voor de belegger is.

In tijden van grote beweging en onrustige koersen zal de volatility snel op gaan lopen.

Aan de andere kant zijn er rustige perioden waarin de koersen voornamelijk horizontaal lopen.

Het gevolg is een lage historische volatility over deze periode.

Maar we praten bij het berekenen van de historische volatility wel over het verleden.

En het heeft dus niet veel waarde voor wat er in de toekomst met de onderliggende waarde zal gebeuren.

En aangezien de historische volatility dagelijks wordt berekend zit er ook beweging in, net als in de koersen.

Wel kunnen we zien of bepaalde extreme waarden eerder voorkomen en of dat een voorspellende waarde had.

Maar als hulpmiddel om voorspellingen te maken is de volatility nauwelijks van betekenis.

Maar ook de optiebelegger moet zich hiervan bewust zijn, en goed inzien wat de effecten van een plotselinge wijziging kunnen zijn.

De volatility in 1987, vlak voor de grote beurskrach was bijvoorbeeld heel laag en opmerkelijk constant.

Toch zorgde de Bloody Monday voor een sterke daling en een enorme toename van de historische historische volatility.

Maar we moeten bij het beschouwen van de historische volatility dus goed kijken of er zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een kortstondige piek in de koersen heeft gegeven.

Immers, een dergelijk e piek, die op zich misschien weinig waarde had, kan er wel voor zorgen dat de historische volatility hoger uitvalt dan dat deze moet zijn.

Het verdient dan ook aanbeveling deze over een aantal perioden uit te rekenen en te middelen.

De historische volatility van aandelen is meestal redelijk constant over een langere periode, en afwijkingen van het gemiddelde lijken vrij snel te herstellen.

Kortom, het is niet alleen belangrijk voor een belegger of trader om te zien wat de waarde van de historische volatility is, maar ook om te zien hoe deze waarde tot stand gekomen is.

In deel drie van onze boekenserie In deel drie van onze boekenserie over opties wordt uitgebreid ingegaan op de toepassingsmogelijkheden.Gebruikte begrippen in historische volatility


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurskrach
  ... een beurskrach of beurscrash is een plotselinge ineenstorting van de beurskoersen meestal ten gevolge van paniek ze zijn vaak vrij...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer


Begrippen waar historische volatility in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.