maandag 16 februari 2015

kostendekking

KostendekkingEr is sprake kostendekking als een onderneming noch winst noch verlies maakt. De opbrengst is precies voldoende om de kosten te dekken. We zeggen in dit geval ook wel dat er sprake is van een breakeven situatie.

Bij sommige overheidsbedrijven is dit zelfs doelstelling. Deze bedrijven zijn niet bedoeld om winst te maken. Na privatisering kan dit drastisch veranderen.
Gebruikte begrippen in kostendekking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
privatisering
  ... we spreken van privatisering als een voormalige overheidsinstelling door deze overheid wordt verkocht aan een al dan niet nieuw op te...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer