Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 februari 2016

Limiet

Limiet


Bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale prijs u een optie wilt verkopen.

Daartoe geeft u een limiet op aan uw bank of aan uw commissionair.

Op het moment dat er geen tegengestelde order te vinden is wordt uw limiet opgenomen in het zogenaamde orderbook.
Gebruikte begrippen in limiet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar limiet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

alternatieve order
  ... Een alternatieve order of either or order is een combinatie van twee orders waarbij de uitvoering van de ene...Lees meer
stop limiet order
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
objectieftraden
  ... u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles...Lees meer
gedaan en laten
  ... de term gedaan en laten wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
gedaan en bieden
  ... de term gedaan en bieden wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
rapportagelimiet
  ... onder de rapportagelimiet verstaan we de limiet die in gaat voordat een positielimiet wordt bereikthierdoor wordt de clearing geattendeerd op...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
creditcard
  ... een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
doorlopende order
  ... een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat...Lees meer
double0
  ... een double 0 is beursjargon voor een koers die eindigt op twee nullen de double 0 wordt vaak vermeden bij...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
public order book
  ... het public order book is het "boek" waarin openstaande optieorders worden genoteerd dat zijn de orders waar tegen...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
diepte van het orderboek
  ... onder het feit dat men de diepte van het orderboek kan zien verstaan we het feit dat...Lees meer
securef
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! Optimal f is daarbij een bekende regel maar secure-f is de veiliger variant...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer
limiet bij een beursorder
  ... de limiet bij een beursorder is de koers waarboven een kooporder respektievelijk waaronder een verkooporder niet mag...Lees meer
limiteren
  ... we spreken van het limiteren van een order als we bij een order een limiet opgeven we stellen dan in dat aankoop...Lees meer
trading limit
  ... de trading limit is een limiet bij de handel in vreemde valuta waarboven een bepaalde handelaar geen positie mag...Lees meer
transactiedatum
  ... de term transactiedatum plus drie dagen vaak afgekort tot t + 3 betekent dat drie dagen na...Lees meer
limietorder alles of niets
  ... een limietorder alles of niets is een effectenorder die op een bepaalde koers in zijn geheel uitgevoerd...Lees meer
bewegingsbeperking
  ... als er een bewegingsbeperking eng voor een markt wordt ingesteld dan wordt de maximale beweging van de markt op...Lees meer
gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
market on close order
  ... een market on close order is een soort van limietorder die als de limiet niet gehaald is...Lees meer
daily tradinglimit
  ... de daily trading limit is een limiet die door een beurs wordt gezet ter beperking van het aantal...Lees meer
slotlimiet
  ... de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.