zondag 10 mei 2015

Besparingen

BesparingenDe besparingen zijn het deel van het beschikbaar (nationaal) inkomen dat niet gebruikt wordt voor de (nationale) consumptieve bestedingen of voor belastingbetalingen wordt aangewend.

De som van de besparingen en het saldo van ontvangen kapitaaloverdrachten is beschikbaar voor investeringen, voor het beleggen in financiële activa en/of voor het aflossen van de schulden.

Gebruikte begrippen in besparingen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaaloverdrachten
  ... we spreken van kapitaaloverdrachten bij alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die drukken op het vermogen van...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar besparingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gedwongen besparingen
  ... onder gedwongen besparingen of collectieve besparingen verstaan we bijvoorbeeld de besparingen die door de wet verplichte gesteld zijn zoals...Lees meer
marginale spaarquote
  ... de marginale spaarquote is de verhouding tussen de toename van de besparingen en een stijging van het nationaal inkomen...Lees meer
contractuele besparingen
  ... onder contractuele besparingen verstaan we een vorm van premiebetalingen aan pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen in het kader van een vrijwillig...Lees meer
gemiddeldespaarquote
  ... de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend...Lees meer
spaareffecten
  ... spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in...Lees meer
reële interesttheorie
  ... de reële interesttheorie is de theorie die de hoogte van de interest verklaart uit het marktevenwicht tussen het aanbod...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
ontsparen
  ... op microniveau is ontsparen het aanspreken van gezins besparingen voor de aankoop van goederen op macroniveau is er sprake van ontsparen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.