dinsdag 29 mei 2018

Confirmatie van een documentair krediet

Confirmatie van een documentair krediet 


Een confirmatie van een documentair krediet  is een aan de begunstigde gegeven verklaring van een andere bank.

In deze verklaring vinden we terug dat deze aan het documentair krediet haar confirmatie toevoegt. Ofwel het krediet confirmeert en daarmee het krediet bevestigt.

De confirmerende bank verbindt zich zo jegens de begunstigde op dezelfde wijze als de kredietopenende bank.

De confirmatie wordt afgegeven op instructie, machtiging of verzoek van de krediet openende bank.

Vertalingen van Confirmatie van een documentair krediet

Engels:  confirmation of a documentary credit