vrijdag 11 mei 2018

Commissaris voor de Notering

Commissaris voor de Notering


De commissaris voor de notering is een functionaris van de Vereniging voor de Effectenhandel. In zijn takenpakket vinden we het vaststellen van de officiële koersen die tot stand zijn gekomen.

 Daarnaast beslist de commissaris voor de notering over het al dan niet opnemen van koersen in de notering. Zo heeft hij de bevoegdheid om de notering op te schorten.

Ook een verbod tot handel behoort tot de mogelijkheden als daar door speciale omstandigheden een reden voor is.

Vertalingen van Commissaris voor de Notering

Engels:  Officer of Quotations