maandag 7 mei 2018

Belastingdrager

Belastingdrager


De belastingdrager is degene die uiteindelijk een bepaalde belasting moet betalen. En dat kan wel eens een ander zijn dan degene die de belasting inhoudt.

Een goed voorbeeld is de werkgever de de loonbelasting van de werknemer op diens loon inhoudt maar die uiteindelijk niet de drager van deze belasting is. De werkgever dient hier vooral als een soort doorgeefluikje richting de belastingdienst.

Vertalingen van belastingdrager

Engels: Effective taxpayer
Duits:  Steuerträger
Frans:  Personne assujettie à l'impôt