vrijdag 18 mei 2018

3D beleggen

3D beleggen


De term 3d beleggen komt van de engelse termen  DIVIDE, DIVERSIFY en DIFFERENT ACCOUNTS en laat zich niet gemakkelijk één op één naar het Nederlands vertalen. Niet anders dan verdelen, diversificeren en verschillende rekeningen. We komen daarmee in het gebied van het risicomanagement en deels bij het moneymanagement.

Het is natuurlijk cruciaal voor een succesvol beleggen dat het te beleggen kapitaal goed verdeeld is over meerdere beleggingsinstrumenten (assets) en dat de verdeling ook uit een oogpunt van risicomanagement in orde is.


Grote posities zijn veiliger maar niet altijd het beste

Een grote positie is weliswaar het beste in staat om een plotseling verlies (een drawdown) op te vangen maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat het ook uit financieel oogpunt de beste keuze is. Een goed plan waarbij met name het money management een belangrijke rol moet spelen is van belang.

Een professional richt zich op risico

Een professional trader gaat in het algemeen heel anders om met zijn posities dan de gemiddelde belegger. Hij richt zich vooral op het risico en het in stand houden van de portefeuille. Daarbij speelt het risico dat gelopen wordt meestal een doorslaggevende rol.

Kijk erg uit met het gevaar van emotie

Zo heeft een beginnende belegger meerstal ook niet veel aandacht voor voor de exit strategie. Ook loopt deze het risico om ten prooi te vallen aan de eigen emotie. De zo noodzakelijke  trading discipline die zorgt dat het tradingplan uitgevoerd wordt, verdwijnt naar de achtergrond.


Ken uw exittechnieken

Vooral de exit, zowel om winst als verlies te nemen, is op allerlei manieren te bepalen. Een voorag bepaald maximum te lijden verlies kan een exit veroorzaken. En die beslissing moet al genomen en in een tradingplan zijn vastgelegd voordan er ook maar een cent naar de markt toe gaat.
Ook een procentueel bedrag of een beweging die voortkomt uit een grotere of juist kleinere beweging van de markt kan zorgen voor een exit. In feite is elke techniek geschikt die zorgt voor de zo noodzakelijke financiële discipline.

Maak gebruik van stops

Een van de methoden voor risicobeheersing is het gebruik van beschermende stop. Deze komt in actie bij een bepaalde verliezen worden dan automatisch uitgevoerd tegen de koers op het moment van uitvoering (let op, dus NIET op het stopniveau)  Deze eenvoudige strategie is waarschijnlijk de meest voorkomende
 manier voor beleggers om hun risico's te beheersen. Het is niet nodig om voortdurend toezicht te houden
 op de posities gedurende de dag. Het plan kan worden uitgevoerd door een commissionair of broker met open elektronisch doorgegeven orders.Die zijn meestal van kracht zijn tot ze geannuleerd worden

Verdeel de taart zorgvuldig

Beleggingsportefeuilles kunnen op vele manieren worden onderverdeeld. De
 eenvoudigste techniek  is om de totale taart op te delen in afzonderlijke stukken. Daarbij maken we gebruik van diversificatie om het totale risico van de portefeuille te spreiden. Het beleggingsrisico kan afkomstig zijn van obligaties, aandelen en beleggingsfondsen.


Verdeel over voldoende sectoren

Ook binnen die activa klassen op zich is het weer belangrijk om de blootstelling aan slechts enkele sectoren te minimaliseren.Hoe zwaarder een beleggingsportefeuille weegt in een bepaalde sector, hoe zwaarder die sector bij de totale prestatie is. Er is dan sprake van een groter effect. Dat kan zowel positief als negatief werken voor het rendement.

Voorkom dat de risico's geconcentreerd worden

De "zet alle eieren in één mandje" theorie kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Het is een risico dat  de meeste professionals vermijden. Zeker als ze op lange termijn willen overleven.  Verrmogensbeheerders richten zich vaak op consistente jaarresultaten. Daarnaast streven ze naar het minimaliseren van de volatiliteit van de portefeuille.


Deel het kapitaal op in risico-arme gedeeltes

Een deel van de techniek die gebruikt wordt voor het beperken van financiële risico's is die te beperken tot een bepaald klein percentage van het totale beschikbare kapitaal.   Een basisregel is om niet meer dan 3-5% risico op elke positie te zetten. En dan kan de investerings-taart in veel fragmenten worden gesneden. Indien één belegging faalt in dit scenario, zal meer dan 95% van de de portefeille nog intact zijn. Dat is een veilig gevoel.


Maak meerdere gerichte portefeuilles

Als er binnen de portefeuille diversificatie heeft plaatsgevonden dan kan het ook handig zijn om meerdere portefeuilles samen te stellen en die in te stellen op verschillende behoeften. De doelstellingen van verschillende investeringen zijn vaak verdeeld tussen daarbij passende rekeningen. Bijvoorbeeld voor de lange en korte termijn. Beleggingsmethoden kunnen sterk verschillen. Een portefeuille voor je pensionering ziet er wel heel anders uit dan eentje voor het speculeren op de korte termijn met opties.


Meerdere rekeningen zijn prettig

De verschillen in de  psychologische en mentale benadering maken het voor de meeste mensen gewoon noodzakelijk om meerdere handelsrekeningen hebben. Dat kan ook gemakkelijk bij meerdere banken en of meerdere commissionairs.


De regel geldt voor alle beleggers

De basisregel van Divide, Diversify moet  op alle beleggers van toepassing zijn. Een trader met een minimaal account moet  bijzonder voorzichtig zijn. Een domme fout kan het onmogelijk maken om ooit weer terug te komen op de markt omdat het verlies gewoon niet meer goed te maken is. En dan is het wel heel prettig als het pensioen ergens anders veilig op een rekening staat.